Znaczenie oznakowania szlaków

Znaczenie oznakowania szlaków

Góry są miejscem, gdzie dość trudno jest znaleźć szlaki orientacyjne. Jest tutaj bardzo niewiele budynków, ponadto trudno jest znaleźć jednoznacznie wyróżniające się składniki krajobrazu. Z tej to właśnie przyczyny, wytyczono odpowiednie szlaki, z reguły prowadzące z jednego szczytu górskiego do innego, poprzez dolinę. Szlaki te mają na celu zresztą nie tylko wskazanie stosunkowo najłatwiejszej i najprostszej drogi na określony szczyt, ale także ochronę tych składników przyrody, które znajdują się poza szlakiem i które powinny być chronione przed ingerencją ludzką. Oznaczenia szlaków można znaleźć na drzewach, kamieniach, praktycznie wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość malowania. Typowym oznaczenie są trzy równoległe pasy farby, z których zewnętrzne są białe, a środkowy kolorowy. Stosowanych kolorów jest kilka, przede wszystkim zielony, czerwony, niebieski i żółty, a także czarny. Istotne jest tutaj, że kolor szlaku jest kwestią umowną i ustalaną arbitralnie, a więc nie zależy od długości szlaku, stopnia jego trudności i położenia w Tatrach. Niegdyś wprawdzie uważano, że na czarno oznaczone są szlaki najtrudniejsze, jednak dziś taka prawidłowość nie występuje. Dla każdego szlaku, a także jego poszczególnych elementów, podawany jest orientacyjny czas jego przejścia, dla człowieka o przeciętnej kondycji fizycznej.