Licytacja hrabiego Zamoyskiego

Licytacja hrabiego Zamoyskiego

Hrabia Władysław Zamoyski, był osobą, która w niezwykły sposób przyczyniła się do rozwoju Zakopanego. Zakupił on dobra Zakopanego i znaczną część Tatr Polskich podczas słynnej licytacji w 1889 roku przebijając o jednego centa księcia Hohenlohego. Nie był jednak właścicielem tylko z tytułu. Wydalony z własnych dóbr kórnickich bez reszty zaangażował się w wypromowanie i rozwój miasta. Nie żałował pieniędzy na szkoły, biblioteki, muzea, kościoły i wszelkie inicjatywy, które miały przyczynić się do tego, by Zakopane rozkwitło. Z jego to inicjatywy i dzięki wielkiemu wsparciu finansowemu doprowadzono do miejscowości kolejkę, a także pobudowano drogę, dzięki czemu mogli wreszcie przybywać turyści. Jego matka prowadziła szkołę gospodarczą dla dziewcząt, do której uczęszczały za opłatą bogate dziedziczki, a zupełnie bezpłatnie dziewczęta zdolne ale ubogie. Sam Zamoyski propagował różne inicjatywy wspierające rozwój gospodarczy miasta, był największym pracodawcą w regionie. W jego majątku, tartakach i innych przedsiębiorstwach pracowało wielu górali. Propagował sztukę i kulturę polską, uważając to za swój moralny obowiązek. Zalesił przetrzebione wcześniej lasy tatrzańskie, a dzięki jego staraniom Morskie Oko znalazło się w granicach Polski. Dobra zakopiańskie zostały tez przekazane w darze narodowi polskiemu. Na znacznej części terenów udało się utworzyć Tatrzański Park Narodowy.