Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem

Muzeum Jana Kasprowicza w Zakopanem

Jedną z atrakcji Zakopanego, gdzie co roku gości wielu turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, jest muzeum poety Jana Kasprowicza, które mieści się w domu nazywanym Willa Harenda. W tym właśnie domu poeta zamieszkiwał od roku 1923, kiedy to nabył nieruchomość od malarki angielskiej. Sama nazwa willi wzięła swój początek od gospody, znajdującej się wówczas w okolicach Opola, a nazwanej Arenda – dopiero potem Kasprowicz dodał do nazwy jedna literkę. Jednak nasz słynny poeta niedługo nacieszył się nowym nabytkiem, gdyż mieszkał tu tylko przez trzy lata – do roku 1926, kiedy to zmarł. W roku 1933 bezpośrednio przy Willi Harenda powstało, dzięki staraniom miedzy innymi wdowy po poecie – Marii Kasprowicz, granitowe mauzoleum poświęcone poecie, gdzie zostały przeniesione prochy Jana Kasprowicza. Samo muzeum powstało w tym miejscu w roku 1950, dzięki staraniom jego żony Marii, natomiast w kilkanaście lat później powstało Stowarzyszenie przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza – to ono zajmuje się organizowaniem wszelkich spotkań i obchodów poświęconych poecie. Muzeum Jana Kasprowicza, zgodnie z wola jego małżonki, zachowało do dzisiaj nie zmieniony wygląd z czasów, kiedy poeta tam mieszkał. Przed laty w Willi zgromadzony był duży księgozbiór, należący do poety, jednak wdowa po nim przekazała księgozbiór do Poznania, gdzie wskutek pożaru wszystko doszczętnie spłonęło.