Liczba mieszkańców Zakopanego

Liczba mieszkańców Zakopanego

Aż do połowy XIX wieku, kiedy to Zakopane zostało spopularyzowane w całej Polsce, liczba jego mieszkańców była symboliczna i z pewnością nie przekraczała 200 osób. Nie może to dziwić, gdyż klimat podgórski jest surowy, a ziem uprawnych mało, stąd nie można było tutaj wyżywić dużej ilości ludzi. Jednak kiedy już Zakopane stało się sławne, to liczba jego mieszkańców wzrastała szybko, osiągając w 1930 r. ponad 17 tys. mieszkańców. Po II wojnie światowej mieszkańców nadal przybywało, choć w mniejszym tempie, niż w wielu miastach i miasteczkach centralnej Polski. Niemożliwa bowiem była w tym rejonie lokalizacja dużych zakładów przemysłowych, stąd nie zaistniało także zjawisko napływu dużej ilości osób ze wsi. Tym niemniej Zakopane stale przyciągało nowych mieszkańców, aż ich liczba osiągnęła maksimum w 1998 r., sięgając blisko 30 tys. Później, wskutek niekorzystnych trendów demograficznych i ogólnego odpływu części osób z miast do satelickich wsi, jego liczba spadała, zresztą podobnie jak w niemal wszystkich polskich miastach. Dziś mieszkańców Zakopanego jest niecałe 27 tys., co sytuuje je raczej w gronie małych miast, choć istnieje sporo mniejszych miast powiatowych. Trzeba jednak powiedzieć, że trudno jest rozpatrywać liczbę mieszkańców tego miasta w całkowitym oderwaniu od turystyki.