Tatrzański Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

Do atrakcji turystycznych Zakopanego zalicza się przede wszystkim położenie w samym sercu najwyższych gór w Polsce. W granicach administracyjnych Zakopanego leży część Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN jest najbardziej zróżnicowanym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym regionem Polski. TPN został utworzony na mocy decyzji Rady Ministrów z dnia 30 X 1954 roku. Rozporządzenie to weszło w życie w roku następnym. W momencie powstania TPN objęto ochroną ścisłą znaczną część drzewostanu polskich Tatr. Oznacza to, że na tym obszarze nie możliwe jest prowadzenie jakiejkolwiek interwencji człowieka. Pozostały obszar objęty został ochroną częściową. Na obszarach tych w miejsce sztucznych nasadzeń ze świerku zaczęto sadzić naturalne dla tego środowiska buki i jodły. Wraz z powołaniem TPN zlikwidowano także wypas owiec. Na terenie TPN dopuszczalny jest jedynie kulturowy wypas owiec. Możliwy jest on na wybranych polanach, a bacowie mogą jak dawniej wyrabiać oscypki. Przez cały czas istnienia TPN z roku na rok rosła liczba turystów, którzy przyjeżdżali w Tatry. W 1968 roku zdecydowano się więc zamknąć odcinek drogi prowadzący z Włosienicy do Morskiego Oka, a w roku 1988 ruch samochodowy możliwy jest jedynie do Palenicy Białczańskiej. Nadal jednak nad Morskie Oko docierają w sezonie letnim nieprzebrane rzesze turystów.