Piesza wycieczka Zakopane – Kopieniec

Piesza wycieczka Zakopane – Kopieniec

Z Zakopanego prowadzi wiele szlaków i wędrówek pieszych, jedną bardziej atrakcyjnych jest piesza wycieczka poprzez kaplicę w Jaszczórówce, a kończąc w Kopieńcu – i oczywiście droga powrotna. Całość czasu, jaki należy przeznaczyć na tą wycieczkę pieszą, wynosi około 3 i pół godziny, całkowita różnica wysokości przekracza nieco 400 metrów. Znajdując się już w Jaszczórówce, warto tu zwrócić uwagę na interesującą niezmiernie kapliczkę, zbudowaną na początku XX wieku, będącą pod wezwaniem Serca Pana Jezusa, zbudowana została zgodnie z projektem Stanisława Witkiewicza – zaprojektował on również zarówno wnętrze kapliczki, jak też i witraże, zawierające w sobie herby Polski i Litwy. Jest niezwykle interesującą okolicznością, że cała drewniana budowla została wykonana bez użycia ani jednego gwoździa. Będąc w pobliżu Doliny Olczyskiej, widzimy do niej wejście, umiejscowione w pobliżu pełniącego dawniej funkcje basenu kąpielowego – kiedyś zamieszkiwały tu tak egzotyczne zwierzęta jak salamandry plamiste, które były przez miejscowych górali nazywane jaszczurkami – stąd właśnie wzięła się w ogóle nazwa znajdującej się w pobliżu dzielnicy Zakopanego – Jaszczurówka. W pobliżu tego miejsca znajdują się liczne tablice informacyjne i mapki sytuacyjne, znakomicie ułatwiające poruszanie się po pobliskim terenie oraz opisujące historie poszczególnych miejsc i ich topografię.