Zakopane – to nie tylko góry

Zakopane – to nie tylko góry

Samo miasto Zakopane jest nie tylko stolicą sportów zimowych w Polsce, przyciąga wielu miłośników gór, ale jest też ośrodkiem, gdzie pod względem kulturalnym wiele osób odwiedzających to miasto znajdzie ciekawe imprezy kulturalne. W mieście istnieje Miejska Galeria Sztuki, gdzie organizowanych jest przez okrągły rok wiele ciekawych, znakomitych imprez kulturalno – artystycznych. Sama Galeria powstała stosunkowo niedawno, bo kilkanaście lat temu, jednak zastąpiła tylko istniejącą od dość dawna galeria Biura Wystaw Artystycznych. Charakterystyczne dla obecnie funkcjonującej w Zakopanem Galerii jest to, że jej zadaniem jest prezentowanie sztuki współczesnej, z szczególnym naciskiem na sztukę polską. Jest to również miejsce, gdzie organizowane są spektakle teatralne, projekcje interesujących filmów, organizowane są też spotkania autorskie z przedstawicielami licznych gatunków literackich czy po prostu artystów różnych dziedzin. Galeria organizuje cyklicznie ogólnopolskie targi, które są właśnie poświęcone sztuce, spotkania te noszą nazwę Salony Marcowe. Interesujący jest też sam budynek, w którym mieści się Galeria – powstał przed ponad stu laty, a jego inwestorem była bardzo ciekawa postać, związana z Zakopanem – Hrabia Władysław Zamoyski. Już praktycznie od początku powstania budowli było to miejsce nierozerwalnie związane ze sztuką – organizowane były tam na przykład liczne wystawy przez towarzystwa, prezentujące typową sztukę Podhala. Miejsce to w owym czasie nosiło nazwę Bazaru Polskiego, która dopiero w latach pięćdziesiątych XX stulecia została przekształcona w filię Centralnego Biura Wystaw Artystycznych.