Wzrost znaczenia Zakopanego

Wzrost znaczenia Zakopanego

Choć pierwszy przywilej osadniczy Zakopanego, co do którego możemy być pewni, że rzeczywiście istniał, wydano w XVII wieku, to jednak przez długi czas znaczenie tej miejscowości było marginalne. Stanowiło ono raczej nadal bardziej osadę pasterską i w niczym nie przypominało tętniącego życiem miasta, jakim je znamy dzisiaj. Dość powiedzieć, że w 1676 r. ta wieś liczyła tylko 43 mieszkańców i to wspólnie z odrębnymi dziś miejscowościami, czyli Poroninem i Olczą. W tym okresie Zakopane było własnością króla polskiego, nieco później, w okresie zaborów, do cesarsko – królewskiego skarbu austriackiego. Można sądzić, iż nie przynosiło ono znaczących dochodów temu skarbowi, gdyż zostało w 1824 r. sprzedane węgierskiemu rodowi Homolacsów. Taki stan mógłby trwać nawet do dzisiaj, ale dla wzrostu znaczenia Zakopanego bardzo zasłużył się Tytus Chałubiński, polski lekarz i profesor patologii, ale przede wszystkim miłośnik tatrzańskiej przyrody oraz propagator klimatologicznych właściwości Zakopanego. W dużej mierze właśnie dzięki jego staraniom, w II połowie XIX wieku, miasto to stało się szeroko znane polskiemu społeczeństwu i znacząco zwiększyło liczbę swoich mieszkańców, między innymi, również przez to, że w 1886 r. zostało uznane za uzdrowisko. W 1889 r. Zakopane liczyło już około 3 tys. mieszkańców.