Spacer po pięknym Zakopanem

Spacer po pięknym Zakopanem

Zakopane to nie tylko góry i piękne krajobrazy. Można tu również znaleźć wiele interesujących miejsc, już w samym mieście, miejsc związanych z historycznymi postaciami, czy też z artystami w wielu dziedzinach, którzy tu mieszkali czy odpoczywali. W Zakopanem znajduje się ulica Henryka Sienkiewicza, który bywał tu wielokrotnie, odpoczywał, szukał natchnienia. Sienkiewicz bywał tu w latach 1886 – 1909, mieszkając w tym czasie w różnych miejscach, w tym między innymi w domu ówczesnego księdza Józefa Stolarczyka, oraz w domu przy ul Zamojskiego (obecnie są w tych miejscach pamiątkowe tablice). Przebywając w Zakopanem, wygłaszał liczne odczyty, w tym czytał fragmenty swoich książek. Bardzo lubił piesze przechadzki po Tatrach, jak też podają przekazy historyczne, lubił brać udział w polowaniach. W Zakopanem na początku XX wieku mieszkał też inny, bardzo interesujący przedstawiciel polskiego życia artystycznego – Mieczysław Karłowicz, mieszkał on w Willi Lutnia – okres ten upamiętniony jest w tym miejscu drewnianą tablicą. Karłowicz miał wiele różnych talentów i zainteresowań, był cenionym kompozytorem, narciarzem, taternikiem, był też jednym z największych polskich symfoników – znakomicie grał na wielu instrumentach, w tym na przykład na skrzypcach. Zajmował się także publicystyką, pisywał chociażby na łamach lokalnego pisma Kurier Zakopiański. Bardzo lubił fotografować Tatry, następnie fotografie te były zamieszczane w lokalnych tygodnikach i kronikach tatrzańskich.