Historia miasta Zakopane

Historia miasta Zakopane

We współczesnej Polsce, wiele osób docenia miasto Zakopane ze względu na walory turystyczne, natomiast niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak ciekawą historią się ono cieszy. Miasto było pierwotnie osadą pasterską liczącą zaledwie kilkadziesiąt osób. Swoimi korzeniami sięga czasów Stefana Batorego, kiedy dostało od niego swój pierwszy przywilej w roku 1578. W dalszym okresie, miasto zaczęło przeżywać szybki rozkwit. Kolejną postacią, która się ku temu przyczyniła był król Michał Wiśniowiecki. W dalszej swojej historii, Zakopane podlegało władzom węgierskim, a od roku 1824 było własnością prywatną węgierskiej rodziny Homolacsów. Wiek XIX był przełomowym okresem dla Zakopanego, dzięki otworzeniu zakładu metalurgicznego oraz szkoły snycerskiej. Prawdziwym wsparciem okazało się także popularyzowanie Zakopanego przez tak popularne postacie, jak Tytus Chałubiński. Pod koniec XIX wieku doceniono wartość uzdrowiskową Zakopanego i zdecydowano o wykorzystaniu jego walorów. W tym okresie, liczebność miasta wynosiła już około trzech tysięcy. Po roku 1900 liczebność zwiększyła się jeszcze o połowę, czyli do około sześciu tysięcy. Prawdziwym jednak okresem „czarnych kart” dla Zakopanego okazała się II wojna światowa. W latach czterdziestych, w Zakopanem zapadały najważniejsze decyzje władz niemieckich dotyczące postępowania z siłami powstańczymi i podziemnymi. To tutaj Gestapo decydowało, w jaki sposób będą mordować polskie siły oporu. Każdy powinien chociaż raz przeczytać kilka informacji o historii tego malowniczego miejsca.